Choi House – 100 Nam Hồ

Chuyên mục về Choi House 100 Nam Hồ

Choi House:
Những căn nhà tách biệt sự bộn bề phốt thị
-Choi House: 19 An Sơn
– Choi House: 26 Trịnh Hoài Đức
– Choi House: 100 Nam Hồ

Choi House nằm sâu trong con hẻm Nam Hồ , đi đường Hùng Vương đến đường Nam Hồ qua trường tiểu học Nam Hồ, đến Chùa Từ Quang có ngã ba rẽ tay trái, gặp số nhà 100 rẽ trái đi đến cuối hẻm  

Phòng 4 người trên tầng áp mái tại Choi House 100 Nam Hồ

Phòng 2 người tầng áp mái tại Choi House 100 Nam Hồ

Choi House (100 Nam Hồ) 1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng Phòng 2 người 680,000 đ 4.050,000 đ 8.800,000 đ Giường : 1 giường Người… Đọc tiếp »Phòng 2 người 2

Phòng 2 người tại Choi House – 100 Nam Hồ