Phòng 4 người – 100 Nam Hồ

Giường : 2 giường
Người : 4 người
Wifi : có
Tầng : Áp mái
Dịch vụ phòng : Có