Tháng Sáu 2018

Phòng 2 người có gác xếp tại Choi House 26 Trịnh Hoài Đức

Phòng 2 người tại Choi House – 100 Nam Hồ