Choi House

Choi House (19 An Sơn)Số người1 NGÀY1 TUẦN1 THÁNG
Phòng Dorm 1250.000 vnđ1.400.000 vnđ3.000.000 vnđ
Phòng Trắng 1250.000 vnđ1.400.000 vnđ3.000.000 vnđ
Phòng Xám 1400.000 vnđ2.100.000 vnđ4.500.000 vnđ
Phòng Đen 2590.000 vnđ3.300.000 vnđ7.000.000 vnđ
Phòng Vàng 2660.000 vnđ3.700.000 vnđ7.900.000 vnđ
Phòng Trắng 2670.000 vnđ3.750.000 vnđ8.000.000 vnđ
Phòng Vàng
(Có ban công)
2750.000 vnđ4.150.000 vnđ8.900.000 vnđ
Phòng Xám
(Có ban công)
2750.000 vnđ4.150.000 vnđ8.900.000 vnđ
Phòng Xanh 4750.000 vnđ4.150.000 vnđ8.900.000 vnđ
Choi House (100 Nam Hồ)Số người1 Ngày1 Tuần1 Tháng
1 2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
2 2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
3 2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
4 2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
5 4890,000 đ4.990,000 đ10.700,000 đ
Choi House (26 Trịnh Hoài Đức)Số người1 Ngày1 Tuần1 Tháng
2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
2680,000 đ4.050,000 đ8.800,000 đ
2790,000 đ4.550,000 đ9.700,000 đ
4890,000 đ4.990,000 đ10.700,000 đ